Warsztaty doskonalące


Warsztaty systematyzujące Waszą żeglarską wiedzę, przypominające i doskonalące posiadane umiejętności.